Tag Archives: GAL

Conferința de închidere a proiectului ”Hub creativ Hunedoara”

Intervenția POCU 6.1: Servicii de educație Hub creativ – ateliere de creație tehnico-științifică Proiect ”Hub creativ Hunedoara” Beneficiar: Asociația Non-Profit L&C Consulting Hunedoara Partener: Liceul Tehnologic ”Matei Corvin” Hunedoara Valoarea totală a proiectului: 675.623,20 lei.   În data de 27.04.2023 a avut loc conferința de închidere a proiectului ”HUB creativ Hunedoara” – Intervenția POCU 6.1: […]

Conferința de închidere a proiectului ”SICO-HD-Servicii Integrate pentru comunitatea marginalizată din municipiul Hunedoara”

  În data de 20.04.2023 la Galeria de Arte ”Corvin” din Bdul Corvin, mun. Hunedoara, începând cu ora 09:00, a avut loc conferința de închidere a proiectului ”SICO-HD-Servicii Integrate pentru comunitatea marginalizată din municipiul Hunedoara” – Intervenția POCU 4.1: Furnizarea de servicii integrate  de calificare, consiliere pentru angajare si integrare, antreprenoriat. Doamna Georgeta Tomuța, director […]

Proiect ”Hub Creativ Hunedoara” – Asociația Non-Profit L&C Consulting Hunedoara

Intervenția POCU 6.1: Servicii de educație Hub creativ – ateliere de creație tehnico-științifică Proiect ”Hub creativ Hunedoara” Beneficiar: Asociația Non-Profit L&C Consulting Hunedoara Partener: Liceul Tehnologic ”Matei Corvin” Hunedoara Valoarea totală a proiectului: 675.623,20 lei. Durata proiectului: 12 luni. Prin activitățile prevăzute în proiect se urmărește sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale, inclusiv în cadrul centrelor […]

Informare proiecte POR

În urma apelurilor lansate de către GAL Urban Corvinia Hunedoara în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, au fost selectate cinci cereri de finanțare. Beneficiarul este Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Hunedoara.   I. Intervenția POR 1.1: Reabilitare blocuri sociale Proiect ”Reabilitare blocuri sociale din municipiul Hunedoara” Valoarea contractului: 9.380.365,82 lei Rezultate așteptate: 2 blocuri sociale cu minim […]

Conferința de diseminare a rezultatelor finale ale proiectului ”Suntem alături de voi!” – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara

În data de 31.01.2023 a avut loc conferința de diseminare a rezultatelor finale ale proiectului ”Suntem alături de voi!”, implementat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara. Conferința a avut loc la sediul Centrului de Recreere Pensionari aflat pe Bdul Corvin la numărul 9A. Au fost prezenți angajații DAS din cadrul proiectului și […]

Proiect „Suntem alături de voi!” – Direcția de Asistență Socială Hunedoara

În luna decembrie 2022, 190 persoane vârstnice, 10 mame minore și 10 persoane cu adicții au beneficiat de servicii sociale și servicii socio-medicale acordate în cadrul proiectului „Suntem alături de voi!”, beneficiar Direcția de Asistență Socială Hunedoara, proiect aferent Intervenției POCU 6.3: Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime […]

Conferința de încheiere a proiectului „Centru de zi pentru copii din cadrul ZUM Hunedoara” – intervenția POCU 6.2

În data de 18.10.2022 a avut loc conferința de încheiere a proiectului „Centru de zi pentru copii din cadrul ZUM Hunedoara” – intervenția POCU 6.2 ”Centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre”, proiect desfășurat în Municipiul Hunedoara. La conferință a participat echipa de implementare a proiectului, dar și […]

CONFERINȚA DE PREZENTARE A REZULTATELOR INTERMEDIARE ale proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA” (Rezumat)

Conferinţa de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, cod POCU/390/5/1/123493, a avut loc în 29 septembrie 2022,  începând cu ora 13:00, la Centrul de Recreere Pensionari, situat pe Bdul Corvin, nr. 9 bis din municipiul Hunedoara. La conferință au participat membri GAL, reprezentanți ai instituțiilor locale și județene (DAS, AJPIS, Consiliul Județean, […]

CONFERINȚA DE PREZENTARE A REZULTATELOR INTERMEDIARE ale proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”

ASOCIAŢIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA derulează în baza contractului de finanţare POCU/390/5/1/123493 din 10.09.2018 proiectul „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, cod SMIS 123493, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei […]