• str. Prutului nr. 9
  • Luni-Vineri: 10:00 - 20:00
Proiect finanțat de Uniunea Europeană - logo Uniunea Europeană

Telefon contact

(+4) 0745 374 899

O viață mai bună pentru toți

în Hunedoara

Category Archives: Strategie

Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) În data de 27 noiembrie 2023, Asociația GAL Urban Corvinia Hunedoara a depus Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a municipiului Hunedoara 2023-2029 la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.  Această […]

Proiect ”Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Urban Corvinia Hunedoara – sprijin pregătitor”

Titlul proiectului: Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Urban Corvinia Hunedoara  – sprijin pregătitor, Cod SMIS: 303605   Referitor la proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Urban Corvinia Hunedoara – sprijin pregătitor”, cod SMIS 303605, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritatea 01 ”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectiv specific ESO4.11, […]

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 – Modificare Nr. 1/2021 – varianta modificată aprobată

În data de 17.06.2021, a fost aprobată de  către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem – DAP, NF nr. 51858/17.06.2021 , Modificarea Nr. 1/2021 a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 și anexele aferente, solicitare GAL înregistrată la Secretariatul CCM SDL cu nr. 51858/25.05.2021 – revizia 3.   […]

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 – Modificare Nr. 2/2020 – varianta modificată aprobată

În data de 18.12.2020, a fost aprobată de  către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem – DAP, NF nr. 103415/18.12.2020 , Modificarea Nr. 2/2020 a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 și anexele aferente, solicitare GAL înregistrată la Secretariatul CCM SDL cu nr. 103415/13.11.2020.   Detalii:   1. Notificare MFE-DGPCS-CCM […]

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 – Modificare Nr. 1/2020

În data de 16.07.2020, a fost aprobată de  către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem, Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 cu modificările solicitate – Notificare Finală nr. 44985/16.07.2020.   Detalii:   Notificare Finala MFE-DGPCS pentru SDL_HD Decizia CD aprobare SDL modificat   Postat la data de: 17.07.2020    

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 – Modificare Nr. 1/2020 – varianta modificată aprobată

În data de 30.06.2020, a fost aprobată de  către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem – CCM SDL, nr. 44985/30.06.2020 – Rezultat preliminar , Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 cu modificările solicitate, înregistrate la Secretariatul CCM SDL cu nr. 44985/29.05.2020.   Detalii:   Notificare MFE-DGPCS-CCM SDL-aprobare modificari SDL STRATEGIA […]