• str. Prutului nr. 9
  • Luni-Vineri: 10:00 - 20:00
Proiect finanțat de Uniunea Europeană - logo Uniunea Europeană

Telefon contact

(+4) 0745 374 899

O viață mai bună pentru toți

în Hunedoara

Care sunt obiectivele SDL?

imagine hartă Hunedoara

Harta SDL – AL Urban Corvinia, Hunedoara

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM (Zonă Urbană Marginalizată), alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL a Municipiului Hunedoara.

Obiectivul general se va atinge prin patru obiective specifice ce se vor adresa problemelor de infrastructură pentru locuire, ocupare, educație, sănătate, integrare socială, responsabilizarea și implicarea comunității pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale.

Obiectivul specific #1

Obiectiv specific 1: Până în anul 2023 cetățenii din comunitățile marginalizate din Municipiul Hunedoara vor avea condiții de locuit decente, acces facil și de calitate la utilități publice și infrastructură.

Obiectivul specific #2

Obiectiv specific 2: Până în anul 2023 gradul de ocupare a comunităților marginalizate va crește, prin adaptarea forței de muncă la cerințele pieței și dezvoltarea unei atitudini proactive față de muncă și antreprenoriat.

Obiectivul specific #3

Obiectiv specific 3: Până în anul 2023 va crește accesul grupurilor vulnerabile la servicii de asistență medicală primară, educație de bază și servicii sociale de bună calitate. Măsurile se vor focaliza pe copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități.

Obiectivul specific #4

Obiectiv specific 4: Până în anul 2023 comunitatea va fi responsabilizată și implicată, iar imaginea comunităților marginalizate va fi îmbunătățită.

 

Care sunt măsurile SDL?

 

Măsura 1 (click aici pentru detalii)

Măsura 1: Asigurarea unor condiții decente de locuire.

Măsura 2 (click aici pentru detalii)

Măsura 2: Îmbunătățirea comportamentului locuitorilor din zonele de case improvizate și blocuri ghetou pentru întreținerea spațiilor de locuit, curățenie, salubrizare, întreținere.

Măsura 3 (click aici pentru detalii)

Măsura 3: Crearea unei infrastructuri de servicii pentru ocupare adecvată nevoilor specifice și cererii pieței.

Măsura 4 (click aici pentru detalii)

Măsura 4: Îmbunătățirea capacității de adaptare la cerințele angajatorilor pentru găsirea unui loc de muncă și integrare, initiativă antreprenorială.

Măsura 5 (click aici pentru detalii)

Măsura 5: Crearea unui centru multifuncțional de servicii sociale și educație.

Măsura 6 (click aici pentru detalii)

Măsura 6: Furnizarea de servicii de educație și sociale persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, întărirea coeziunii comunității și îmbunătățirea imaginii.

Măsura 7 (click aici pentru detalii)

Măsura 7: Amenajarea și dotarea unor spații în școli pentru asigurarea unei mese calde și servicii ”after school” pentru copii.

Măsura 8 (click aici pentru detalii)

Măsura 8: Întărirea coeziunii comunității, facilitarea de activități pentru o viață sănătoasă, îmbunătățirea imaginii comunității.