• str. Prutului nr. 9
  • Luni-Vineri: 10:00 - 20:00
Proiect finanțat de Uniunea Europeană - logo Uniunea Europeană

Telefon contact

(+4) 0745 374 899

O viață mai bună pentru toți

în Hunedoara

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECTE

 

În lista de mai jos regăsiți link-urile de unde pot fi parcurse informațiile referitoare la PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECTE aferente intervențiilor POR și POCU din cadrul SDL Hunedoara 2018-2023.

Acestea pot fi descărcate, în format PDF.

–          Notificare GAL Urban Corvinia Hunedoara

–          Procedura de evaluare si selectie avizata

–          Anexa 1 – Fisa de propunere de proiect POR

–          Anexa 2 – Fisa de propunere de proiect POCU

–          Anexa 3 – Declaratie proprie raspundere evitare conflict interese_POCU, POR

–          Anexa 4 – Declaratie de confidentialitate_POCU, POR

–          Anexa 5 – Decizie repartizare fise proiecte _POCU, POR

–          Anexa 6 – Formular solicitare informatii suplimentare_POCU, POR

–          Anexa 7 – Fisa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii_POCU

–          Anexa 8 – Fisa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii_POR

–          Anexa 9 – Fișa de evaluare tehnica si financiara_POCU

–          Anexa 10 – Fisa de evaluare tehnica si financiara_POR

–          Anexa 11 – Notificare verificare proiecte_etapa CAE_POCU, POR

–          Anexa 12 – Notificare evaluare proiecte_etapa ETF_POCU, POR

–          Anexa 13 – Raport analiza contestatie

–          Anexa 14 – Raport selectie

–          Anexa 15 – Termene orientative evaluare si selectie fise proiecte