• str. Prutului nr. 9
  • Luni-Vineri: 10:00 - 20:00
Proiect finanțat de Uniunea Europeană - logo Uniunea Europeană

Telefon contact

(+4) 0745 374 899

O viață mai bună pentru toți

în Hunedoara

Imagine hartă SDL în cadrul GAL Urban Corvinia Hunedoara.

imagine harta Strategiei de Dezvoltare Locală în cadrul GAL Urban Corvinia Hunedoara

Imagine harta SDL

 

1. Ariile SDL

 

Delimitarea Teritoriului SDL s-a făcut pe Planul Urbanistic General (PUG) a municipiului Hunedoara în vigoare, PUG aprobat în 1998 și a avut la bază analize cantitative și calitative cu instrumente adaptate specificului obiectivului SDL.
În vederea fundamentării delimitării teritoriului SDL, structurării acestuia, analizei problemelor și identificării grupurilor țintă, a fost realizat studiul de referintă, bazându-se pe recomandările metodologice ale apelului de propuneri în cadrul POCU 2014 -2020, DLRC.
Teritoriul SDL a fost structurat pe cinci arii relativ omogene care corespund geografic unor cartiere cunoscute ale municipiului Hunedoara. Astfel, SDL acoperă urmatoarele arii ale municipiului:

A1: Aria din partea de nord și nord-est a municipiului, corespunzătoare cartierelor Micro 5, Micro 6 si Micro 7;
A2: O arie din zona centrală a municipiului Hunedoara;
A3: O arie din partea de sud-vest a municipiului, zona Castel: Str. Constantin Bursan, Str. Furnale;
A4: O arie din zona Piață;
A5: O arie din în partea de sud a orașului: Str. Rotarilor,- Hășdat;

 

Teritoriul SDL este delimitat astfel:

O zonă compactă (include ariile A1, A2 și A4 de mai sus) delimitată astfel:
– la nord de limita teritorială a municipiului (zona Buituri, halda de zgură)
– continuând delimitarea spre vest cu Bdul Traian, Bd. Republicii și str. Aurel Vlaicu
– spre sud – sud-est cu str. Ștefan cel Mare, (inclusiv Nicolae Bălcescu nr. 2, 4, 6), str. Chizid, Bdul 1848, str. Viorele
– și se închide în partea de est și nord-est cu delimitarea dată de str. Trandarilor și limita teritorială a municipiului Hunedoara.
O zonă de mai mici dimensiuni în partea de sud-vest a orașului (aria A3) delimitată de următoarele străzi:
– Str. Constantin Bursan, Str. Furnale;
– Str. Cernii;
– Str. Maior Stângă Mircea Ioan;
– Str. Castelului, Răcăștie.
O zonă de asemenea de mai mici dimensiuni (A5) delimitată de
– Cimitirului catolic Gheorghe Apostol; Str. Alecu Russo, Str. Serei și limitele teritoriale ale municipiului spre Hășdat.

 

2. Zone distincte

 

Descrierea zonelor distincte cu încadrarea exactă a zonele dezavantajate/ marginalizate, a zonelor urbane funcționale:
1. Zonă distinctă case improvizate, cu următoarele subzone:
1.1. Micro 5 – Buituri
1.2. Castel.
– zonă reprezentată preponderent de case improvizate, neracordate la utilități cu populație majoritară de etnie rromă.
2. Zonă distinctă blocuri ghetou, cu următoarele subzone:
2.1. Micro 5
2.2. Micro 6
2.3. Piață
– zonă reprezentată preponderent de blocuri tip ghetou, din care aproximativ 10-15% racordate la utilități, cu populație majoritară de etnie rromă.
3. Zonă distinctă dezavantajată pe capital uman, cu următoarele subzone:
3.1. Micro 5
3.2. Micro 6
3.3. Centru
3.4. Hășdat
– zonă mixtă (case și blocuri) cu probleme de racordare la utilități, locuințe preponderent în regim de închiriere, populație majoritară fără loc de muncă, familii numeroase.
4. Zonă distinctă dezavantajată pe ocupare, cu următoarele subzone:
4.1. Micro 5
4.2. Micro 6
– zonă mixtă (case și blocuri) cu probleme de racordare la utilități, locuințe preponderent în regim de închiriere, populație majoritară fără loc de muncă, familii numeroase.
5. Zonă distinctă dezavantajată pe locuire, cu următoarea subzonă:
5.1. Centru
– zonă reprezentată de bloc în regim de închiriere, cu probleme de racordare la utilități, cu populație majoritară de etnie rromă.

 

Detalierea exactă a zonelor distincte:

1. Zonă distinctă case improvizate, cu următoarele subzone:

1.1. Micro 5 – Buituri, cu perimetrele:
1.1.1. Str. Biciclistilor, nr.: 2, 4, 7,16,39,55,57, 59, 61, 65, 67, 69, 71A, FN;
1.1.2. Str. Izvorului, nr.: 1-10, 10A-B, 11, 13, 15, 17, 19;
1.1.3. Str. Mihai Vulcănescu, nr.: 1,3, 5, 7, 9, 11, 11B, 13, 22, 24, 24A, 26;
1.1.4. Str. Vasile Pârvan, nr.: 1-10, 12, 13

1.2. Castel, cu perimetrele:
1.2.1. Str. Furnale, FN
1.2.2. Str. Maior Stângă Mircea Ioan, FN
1.2.3. Str. 9 Mai, FN

2. Zonă distinctă blocuri ghetou, cu următoarele subzone:

2.1. Micro 5, cu perimetrele:
2.1.1. Str. Buituri, nr.: 43, 45, 47, 49, 51, 53, 75, 77, 79, 81, 81A;
2.1.2. Str. Rozelor, nr. 1;
2.1.3. Str. Muresului, nr. 15;
2.1.4. Bulevardul Dacia, nr.: 26, 28, 28A;
2.1.5. Bulevardul Traian, nr.: 36, 38, 40, 42

2.2. Micro 6, cu perimetrele:
2.2.1. Str. Spicului, nr. 5;
2.2.2. Str. Trandafirilor, nr. 4;
2.2.3. Str. Eliberării, nr. 1;
2.2.4. Str. Batiz, nr.: 2, 4, 6, 8;
2.2.5. Str. Ștrandului-Valea Seacă nr.: 1, 2, 3, 5, 8, 8A

2.3. Piață, cu perimetrul:
2.3.1. Nicolae Balcescu, nr.: 2, 4, 6;
2.3.2. Ștefan cel Mare, nr. 1

3. Zonă distinctă dezavantajată pe capital uman, cu următoarele subzone:

3.1. Micro 5, cu perimetrele:
3.1.1. Batiz nr.: 7, 9, 11, 13, 15, 17-19;
3.1.2. Cerbului, nr.: 4, 6, 8
3.1.3. Eroilor, nr. 3;
3.1.4. Mureșului, nr.: 11;
3.1.5. Rândunicii, nr.: 1, 2, 4;
3.1.6. Independenței, nr.: 4, 6

3.2. Micro 6, cu perimetrele:
3.2.1. Prutului, nr.: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13;
3.2.2. Siretului, nr.: 8, 10;
3.2.3. Str. Pinilor, nr.: 4, 7, 8;
3.2.4. Trandafirilor, nr.:1, 6, 5, 7, 7BIS, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 15, 15A, 16, 17, 18, 19A, 19, 20, 23, 27, 29,29A, 31, 33A;
3.2.5. Viorele, nr.:2, 4, 6, 12;
3.2.6. Eliberării, nr.: 3, 7;
3.2.7. Alexandru Vlahuță, nr. 7;
3.2.8. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr. 2

3.3. Centru, cu perimetrele:
3.3.1. Avram Iancu, nr. 8;
3.3.2. Traian Vuia, nr.: 1-2, 3, 5, 6;
3.3.3. Bulevardul Corvin, nr. 11

3.4. Hășdat
3.4.1. Rotarilor, nr.: 74, 76, 78, 80, 141A-C, 145, 147, 149, 151, 151A, 153, 157, 161, 163, 165, 167, 167A, 169, 171, 173, 175, 177A, 181, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 221, 225, 225A, 227, 229, 231, 233, 235A;
3.4.2. Serei, nr.: 1, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 50, 52, 54, 58, 58A, 62, 66, 68, 70, 72, 72A, 74, 76, 78, 78A, 80, 82, 82A,84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

4. Zonă distinctă dezavantajată pe ocupare, cu următoarele subzone:

4.1. Micro 5, cu perimetrul:
4.1.1. Str. Siretului, nr.: 6,8;
4.1.2. Cerbului, nr.: 5, 5A;
4.1.3. Buituri, nr.: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76;
4.1.4. Eroilor, nr. 2D;
4.1.5. Lătureni, nr.: 1, 1A-G, 1J, 1K, 1L, 1S, 3, 7, 9, 9A, 9C, 9E-G, 9I, 9K, 9L, 11, 11A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45;
4.1.6. Mureșului, nr.: 13, 17

4.2. Micro 6, cu perimetrul:
4.2.1. Ștrandului -Valea Seacă, nr.: 1C, 5, 5A, 6-7, 9-10, 12, 17, 27, 29, 45, 47, FN

5. Zonă distinctă dezavantajată pe locuire, cu următoarea subzonă:
5.1. Centru, cu perimetrul:
5.1.1. Str. Oțelarilor, nr. 1A

 

3. Locațiile ZUM

 

Strategia de Dezvoltare Locală Hunedoara 2018-2023 include 9 zone ZUM validate cantitativ și calitativ prin studiul de referință și prin consultările cu actorii locali relevanți, asumate de GAL ca puncte focale ale SDL.
Cele 8 ZUM-uri identificate în AZUM sunt concentrate în partea de nord/ nord-est a municipiului (80% din populație), zona Piață (19% din populație) și zona Castel (adăposturi improvizate, 1 %).

Ca zone distincte au fost stabilite:
(i) zona de adăposturi improvizate din zona de nord (cod 1.1) și zona Castel (cod 1.2).
(ii) zona blocuri tip ghetou Micro 5, 6, 7 și Piață.
Au mai fost delimitate ca zone distincte: zona de blocuri în Micro 5, 6, 7 (cod 3.1 si 3.2), zona de blocuri Centrală (cod 3.3.) și
(iii) zona de case, cod 3.4.1. și 3.4.2. zona Hășdat.

În aceste zone sunt estimate 9260 de persoane dezavantajate pe capital uman conform AZUM.
Cei 650 de locuitori din zonele dezavantajate pe ocupare se regasesc în aceeași arie Micro 5, 6 și 7.
În zona dezavantajată pe locuire avem ca zonă distinctă un bloc de locuințe ghetou în stare avansată de degradare situat în zona centrală a municipiului, cu 380 de persoane.

 

Aspecte specifice zonelor distincte critice:

ZUM 9: zona Castel – adăposturi improvizate
– Constă în 15 gospodării amenajate în garaj improvizat, rulotă, 1 construcție foarte degradată și barăci.
– În comunitate sunt aproximativ 40 persoane, nu sunt racordați la utilități, se încălzesc cu sobe improvizate în care ard diverse deșeuri de multe ori toxice.

ZUM 8: zona Bicicliștilor, FN – adăposturi improvizate
– Constă în 17 gospodarii, amenajate în barăci și incluzând o populație de aproximativ 70 de persoane din care 66 romă (94%).

 

Blocurile ghetou de locuințe sociale cu probleme majore de locuire:
– Au fost identificate șapte blocuri în administrarea UAT care prezintă probleme grave de locuire, toate fiind situate în ZUM-uri în zona Micro 6 și 7, și în zona Piață:

• str. Mureșului nr. 15,
• str. Eliberării nr. 1,
• str. Nicolae Bălcescu nr. 6,
• str. Ștrandului nr. 2 și nr. 3,
• str. Batiz nr. 6 și nr. 8.

– Adițional problemelor de locuire, locatarii se confruntă și cu un nivel scăzut de educație, număr mare de copii și adolescenți, număr scăzut de persoane încadrate formal pe piața muncii.

 

Blocuri ghetou cu locuinte private:
– Str. Oțelarilor nr. 1A – bloc privat, include aproximativ 190 de camere de tip garsonieră, supraaglomerate, cu o pondere de 60% populație romă.
– Blocul se găseste într-o stare de depreciere gravă, insalubru, cu o imagine dezastruoasă în centrul municipiului.

 

Număr ZUM  /Cod mapă: Locațiile

ZUM 1 /868290029: Nicolae Bălcescu nr. 2,4,6

ZUM 2 /868290030: Ștefan cel Mare nr. 1

ZUM 3 /868290079: Eliberării nr. 1

ZUM 4 /868290137: Spicului nr. 5; Ștrandului – Valea Seacă nr. 2 ,8, 8A; Trandafirilor nr. 4

ZUM 5 /868290184: Batiz nr. 2, 4, 6, 8; Ștrandului – Valea Seacă nr. 1, 3, 5

ZUM 6 /868290274: Rozelor nr. 1

ZUM 7  /868290296: Mureșului nr. 15

ZUM 8  /868290299: Biciclistilor nr. 2, 4, 7, 16, 39, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71A, FN; (zona adăposturi improvizate); Bulevardul Dacia nr. 26, 28, 28A; Bulevardul Traian nr. 36, 38, 40, 42; Buituri nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 75, 77, 79, 81, 81A; Izvorului nr. 1-10,10 A-B,11,13,15,17,19; Mihai Vulcănescu nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11B, 13, 22, 24, 24A, 26; Vasile Pârvan nr. 1-10,12,13

ZUM 9   /   –   : Castel – str. Furnalelor FN, Maior Stângă Ioan Mircea nr. 10, 9 Mai nr. 7, FN (zona adăposturi improvizate)