Tag Archives: animare

Anunț public

ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA organizează evenimente de INFORMARE ȘI CONSULTARE A POPULAȚIEI   Evenimentele se desfășoară în cadrul proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Urban Corvinia Hunedoara – sprijin pregătitor ”, cod SMIS 303605, conform următorului calendar: data: 21 noiembrie 2023, locație: Școala Gimnazială Nr. 2 – Corp B; str. Rândunicii, nr. 6, ora […]

CONFERINȚA FINALĂ DE ÎNCHEIERE a proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”

Conferinţa finală de încheiere a proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, cod POCU/390/5/1/123493, a avut loc în data de 20 octombrie 2023,  începând cu ora 12:30, la Centrul de Recreere Pensionari, situat pe Bdul Corvin, nr. 9 bis din municipiul Hunedoara. La această conferință au participat membri GAL, reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor, precum și beneficiari ai […]

Proiect „Suntem alături de voi!” – Direcția de Asistență Socială Hunedoara

În luna decembrie 2022, 190 persoane vârstnice, 10 mame minore și 10 persoane cu adicții au beneficiat de servicii sociale și servicii socio-medicale acordate în cadrul proiectului „Suntem alături de voi!”, beneficiar Direcția de Asistență Socială Hunedoara, proiect aferent Intervenției POCU 6.3: Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime […]

CONFERINȚA DE PREZENTARE A REZULTATELOR INTERMEDIARE ale proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA” (Rezumat)

Conferinţa de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, cod POCU/390/5/1/123493, a avut loc în 29 septembrie 2022,  începând cu ora 13:00, la Centrul de Recreere Pensionari, situat pe Bdul Corvin, nr. 9 bis din municipiul Hunedoara. La conferință au participat membri GAL, reprezentanți ai instituțiilor locale și județene (DAS, AJPIS, Consiliul Județean, […]

CONFERINȚA DE PREZENTARE A REZULTATELOR INTERMEDIARE ale proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”

ASOCIAŢIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA derulează în baza contractului de finanţare POCU/390/5/1/123493 din 10.09.2018 proiectul „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, cod SMIS 123493, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei […]

Campania antidiscriminare

Grupul de Acțiune Locală (GAL) URBAN CORVINIA Hunedoara a organizat marți, 24 mai 2022,  trei acțiuni menite să încheie campania antidiscriminare care s-a desfășurat începând cu anul 2018. În cadrul campaniei au avut loc 22 de acțiuni pentru persoanele din comunitate, elevi, cadre didactice și angajați din instituții publice. Acțiunea Teatru forum a fost menită […]

Versiunea Ianuarie 2022 consultativă a GHIDULUI SOLICITANTULUI Intervenția 1.1 – POR: Reabilitare blocuri sociale

Azi, în data de 19 ianuarie 2022, este postată Versiunea Ianuarie 2022 consultativă a GHIDULUI SOLICITANTULUI Intervenția 1.1 – POR: Reabilitare blocuri sociale.   * Perioada de consultare publică: 20 – 27 ianuarie 2022.   Pentru detalii, vă invităm să accesați link-ul: https://www.galurbancorvinia.ro/ghidul-solicitantului-por-pocu-consultare-publica/

Informare stadiu SDL

În Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Urban Corvinia Hunedoara sunt prevăzute 13 intervenții POR și POCU. Situația centralizată a implementării SDL se prezintă astfel: – au fost lansate 13 apeluri de selecție și relansate 19 apeluri de selecție în cadrul celor 13 intervenții din SDL; – au fost depuse 16 fișe de proiect […]

Versiunea Mai 2021 consultativă a GHIDULUI SOLICITANTULUI Intervenția 6.1 – POCU: Servicii de educație Hub creativ – ateliere de creație tehnico-științifică

Azi, în data de 13 mai 2021, este postată în consultare publică versiunea Mai 2021  a GHIDULUI SOLICITANTULUI Intervenția 6.1 – POCU: Servicii de educație Hub creativ – ateliere de creație tehnico-științifică.   * Perioada de consultare publică (7 zile calendaristice): 14 – 20 mai 2021.   Pentru detalii, vă invităm să accesați link-ul: https://www.galurbancorvinia.ro/ghidul-solicitantului-por-pocu-consultare-publica/ […]