• str. Prutului nr. 9
 • Luni-Vineri: 10:00 - 20:00
Proiect finanțat de Uniunea Europeană - logo Uniunea Europeană

Telefon contact

(+4) 0745 374 899

O viață mai bună pentru toți

în Hunedoara

Asociaţia GAL Urban Corvinia Hunedoara a fost înființată în anul 2017, constituindu-se sub forma unei persoane juridice române, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului Asociației și ale Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Cod 2014RO05M9OP001, “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1, Regiuni mai puțin dezvoltate și a Contractului de finanțare POCU/137/5.1/112481/06.09.2017, cod SMIS 112481.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Scopul constituirii Asociaţiei GAL Urban Corvinia Hunedoara este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele urbane marginalizate și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în zonele urbane marginalizate din Municipiul Hunedoara, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității).

În prezent, Asociaţia GAL Urban Corvinia Hunedoara are 15 membri:

 • Unități Administrativ Teritoriale (UAT): 1
  Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara
 • Instituții publice: 6
  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
  Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara
  Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
  Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara
  Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara
  Colegiul Național ”Iancu de Hunedoara” Hunedoara
 • Mediul de afaceri: 3
  Fundaţia ”Centrul de Asistenţă Rurală” Timişoara
  Societatea Lideea Development Actions S.R.L. Deva
  Asociația „L&C Consulting” Hunedoara
 • Organizații non-guvernamentale: 2
  Asociația „Ghi Lacho” Hunedoara
  Asociația “Anamaria Teodora” Hunedoara
 • Persoane fizice: 3
  Mihai Adriana
  Manasiea Iuliana – Senica
  Sîrbu Genica

 

Viziunea de dezvoltare a Asociaţiei GAL Urban Corvinia Hunedoara este în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara pentru perioada 2018 – 2023.