În data de 17.06.2021, a fost aprobată de  către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem – DAP, NF nr. 51858/17.06.2021 , Modificarea Nr. 1/2021 a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 și anexele aferente, solicitare GAL înregistrată la Secretariatul CCM SDL cu nr. 51858/25.05.2021 – revizia 3.

 

Detalii:

 

1. Notificare MIPE-DGPCS-CCM SDL – aprobare Modificare Nr. 1/2021 a SDL

2. Decizia CD aprobare SDL – Modificare Nr. 1/2021

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Hunedoara 2018-2023 – Modificare Nr. 1/2021 – varianta modificată aprobată

4. ANEXA 21 Fisele interventiilor SDL – varianta modificată aprobată

5. ANEXA 23 Bugetul SDL – varianta modificată aprobată

 

Postat la data de: 18.06.2021