Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

În data de 27 noiembrie 2023, Asociația GAL Urban Corvinia Hunedoara a depus Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a municipiului Hunedoara 2023-2029 la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.  Această strategie (SDL) a fost elaborată în cadrul proiectului ”Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Urban Corvinia Hunedoara – sprijin pregătitor”, Cod SMIS: 303605, proiect finanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritate: P1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Ca urmare a procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a municipiului Hunedoara 2023-2029 a fost evaluată cu un punctaj de 9,84 din 10 puncte posibile, fiind situată pe locul 5 din totalul de 44 de Strategii de Dezvoltare Locală depuse la nivel național.

Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat!

Atașăm lista Strategiilor de Dezvoltare Locală ADMISE pentru finanțare și punctajul obținut.

07493489e2faada07ac3f292eea1f463