Intervenția POCU 6.3: Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc.* Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Suntem alături de voi!”, Cod SMIS 2014+: 153054.

 

Valoarea totală a proiectului este de 487.180,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă a Uniunii Europene este de 462.821,89 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 14.615,21 lei, iar contribuția proprie este de 9.743,70 lei conform Contractului de finanțare nr. 1968/1452/ din 31.01.2022.

Direcția de Asistență Socială a demarat implementarea proiectului „Suntem alături de voi!”, care se derulează pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01 februarie 2022 și până la data de 31.01.2023.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea calității vieții pentru 210 persoane vulnerabile, din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Hunedoara. Dintre aceștia 50 de persoane vor fi de etnie romă, iar 150 de persoane locuiesc/domiciliază în Zonele Urbane Marginalizate din municipiul Hunedoara.

Prin obiectivele specifice ale proiectului se urmărește prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, creșterea gradului de incluziune socială și de îmbunătățire a calității vieții a unui număr de 190 de persoane vârstnice și prevenirea marginalizării și excluziunii sociale prin creșterea gradului de acces a unui număr de 10 mame minore și 10 persoane cu adicții, la servicii sociale și servicii socio-medicale integrate.

Prin oferirea serviciilor sociale, socio-medicale integrate și a activităților de combatere a discriminării, ca rezultat proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de excluziune socială și îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor.
Date contact beneficiar: Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, tel: 0254 712 079, fax: 0354 882 355, e-mail:
das@primariahunedoara.ro