UAT Municipiul Hunedoara a semnat în această săptămână cele două contracte de finanțare care însumează peste 10 milioane de lei, primul adresat persoanelor aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială aferent POR Intervenția 1.1 – Renovare blocuri sociale și al doilea, aferent POR Intervenția 3.1 adresat reabilitării etajului 1 al fostei Școli Generale Nr. 1 Hunedoara, la parterul căreia se află astăzi sediul ALOFM Hunedoara. Ambele proiecte au fost selectate în prima etapă de către Asociația GAL URBAN CORVINIA Hunedoara.

Primul proiect prevede reabilitarea blocurilor sociale G9 de pe strada Eliberării și G2 de pe strada Nicolae Bălcescu. Lucrările prevăzute în proiect cuprind lucrări de la cele de eficientizare termică până la amenajări la instalațiile sanitare, electrice și de gaze naturale. Bugetul proiectului este de aproximativ 9,3 milioane lei din care aproximativ 9,1 milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile.

În al doilea proiect, care prevede amenajarea unui Centru de resurse pentru ocupare la fosta Școală Generală Nr. 1, vor fi investiții aproximativ 1,6 milioane de lei, dintre care aproximativ 1,3 milioane reprezintă fonduri nerambursabile. Amenajarea cuprinde intervenții la instalațiile sanitare și la cele electrice, schimbarea tâmplăriei și amenajări interioare.