Informare privind recepția finală a lucrărilor aferente proiectului POR 7.1 „Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli ”after school”, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara”

Intervenția POR 7.1: Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli after school , reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice  și cabinete medicale –  Proiect Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli ”after school”, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara”

Beneficiar: UAT Municipiul Hunedoara

Valoarea totală a proiectului: 1.023.447,01 lei

Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Proiectul se adresează unui număr minim de 200 de copii care provin din familii sărace, dezorganizate, sau sunt lăsați în îngrijirea bunicilor sau rudelor, având părinții plecați în străinătate la munca, nu au condiții adecvate de locuire (încălzire, apă), de a învăța și de a-și petrece timpul liber. Intervenția se focalizează pe copii din Școlile Gimnaziale Nr. 1 și Nr. 2 care acoperă nevoile cartierelor în care se găsesc cele mai multe ZUM-uri și zone dezavantajate și unde concentrarea și intensitatea problemelor de marginalizare este ridicată.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Modernizarea corpului de clădire în care funcționează Școala Gimnazială nr. 2 Hunedoara, corp B, fiind vizate următoarele:

  • lucrări de modernizare a sălilor și a cabinetelor (cabinet medical, cabinet stomatologic, sala de mese, 3 săli after school);
  • realizarea unui teren de sport multifuncțional cu gazon artificial.

OS2. Modernizarea și dotarea cu echipamente medicale a cabinetului medical din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1, corp A.

În cadrul proiectului s-au făcut următoarele achiziții:

– Dotări săli de clasă, cabinete medicale și cabinete stomatologice;

– Informare și publicitate;

– Servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului;

– Servicii de întocmire a documentației tehnico-economice;

– Servicii de dirigenție de șantier;

– Execuție de lucrări – Teren de sport multifuncțional și amenajare spații școli.

În luna august 2023 a avut loc recepția finală a lucrărilor, astfel că la începutul anului școlar 2023-2024 terenul de sport și sălile sunt modernizate și funcționale pentru desfășurarea de activități.