Intervenția POCU 2.1: Program de educare a locatarilor, consiliere privind respectarea regulamentului de ordine interioară, acțiuni de salubrizare și igienizare, campanie de informare și educare – focalizare pe blocuri de tip ghetou

Proiect: “O viață curată”

 

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Hunedoara

 

Valoarea proiectului: 487.180,81 lei

Perioada de referință: 01.02.2022 – 31.07.2023

  • Data începerii proiectului: 01.02.2022
  • Data finalizării proiectului: 31.07.2023

 

În data de 31.07.2023, la Centru de Recreere Pensionari din Bdul Corvin nr. 9bis,  a avut loc începând cu ora 11.00 conferința de încheiere a proiectului “O viață curată”, aferent Intervenției POCU 2.1: Program de educare a locatarilor, consiliere privind respectarea regulamentului de ordine interioară, acțiuni de salubrizare și igienizare, campanie de informare și educare – focalizare pe blocuri de tip ghetou, SMIS 153241, proiect desfășurat de către Direcția de Asistență Socială Hunedoara.

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală 2018-2020 a municipiului Hunedoara, problemele din zonele marginalizate și dezavantajate includ probleme de locuire, cu un număr mare de persoane locuind în blocuri de tip ghetou. Spațiile insalubre, supra-aglomerarea, lipsa utilităților, cresc riscul de îmbolnăviri conducând la un număr mare de persoane cu dizabilități, boli cronice și alte probleme care le limitează activitățile zilnice și capacitatea de muncă. În aceste zone marginalizate și dezavantajate s-au identificat 4 blocuri în administrarea UAT care prezintă probleme grave de locuire, ele fiind situate în ZUM-urile 1, 3 și 4, respectiv str. Eliberării, str. Nicolae Bălcescu și str. Ștrandului.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea comportamentului locuitorilor pentru întreținerea spațiilor de locuit, curățenie și salubrizare, pentru un număr de 175 de locatari, din care 50 de etnie romă.

 

Proiectul a prevăzut obiective specifice, cum ar fi:

– Informarea, consilierea și educarea civică a unui număr de 175 de beneficiari și implicarea lor în efectuarea și păstrarea curățeniei și a igienei locuințelor proprii și a spațiului exterior locuinței;

– Responsabilizarea liderilor (3 lideri de bloc și 3 lideri de comunitate) și a celor 175 de persoane din grupul țintă prin antrenarea lor în acțiuni de implicare activă astfel încât prin puterea exemplului să poată fi motivați și ceilalți locatari;

– Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru un număr de 175 de locatari din blocurile ghetou: G2, G9, K, H;

– Prevenirea marginalizării și excluziunii sociale pentru un număr de 175 locatari împreună cu familiile lor, prin acțiuni de combaterea discriminării și segregării.

 

Beneficiarii grupului țintă au beneficiat de activități din următoarele categorii:

– Servicii de educare a locatarilor cu privire la igiena personală, igiena alimentară: 529 informări la domiciliul locatarilor; 175 buc. gel de duș acordate beneficiarilor; 10 șampoane antiparazitare  şi 10  șampoane antimătreață acordate beneficiarilor etc.

– Activități de educație civică și informare: 2 Evenimente de informare și educare cu câte 200 de participanți; 2 dezbateri publice, 2 lecții deschise şi 2 evenimente de curățenie în jurul blocului; 177 de locatari informați cu privire la tema lunară (total 2379 Informări – 15 teme abordate) etc.

Acordarea a 59 de electrocasnice, după cum urmează: 8 mașini de spălat; 20 aspiratoare; 6 aragaze gaz metan; 6 cuptoare microunde; 19 plite electrice; 59 de instruiri privind modul de folosință a electrocasnicelor; 398 instruiri cu privire la pregătirea adecvată a hranei și menținerea igienei spațiului de gătit etc.

– Combaterea discriminării și a segregării: 1 campanie pentru combaterea discriminării si a segregării cu minim 412 persoane implicate, din care 176 sunt persoane din grupul țintă; 176 beneficiari informați și educați cu privire la Drepturile și libertățile fundamentale.

– Tema secundară – Inovare socială: 6 lideri responsabilizați; 4 regulamente de ordine interioară pentru (1 pentru fiecare bloc); 2 acţiuni de curățenie în faţa blocului; 3 seturi cu unelte de grădinărit achiziționate; 2 vizualizări documentare, cu 247 de participanți; 100 tricouri inscripționate achiziționate; 100 șepci inscripționate achiziționate etc.

 

Rezultate atinse

– 700 pachete cu unelte si produse de curățenie pentru cei 177 de locatari din grupul țintă;

– 700 pachete cu materiale igienico-sanitare pentru cei 177 de locatari din grupul țintă;

– 700 locatari instruiți privind folosirea uneltelor și produselor de curățenie;

– 700 de instruiri privind folosirea uneltelor și produselor de curățenie;

– 177 persoane beneficiare de îndrumări și exemplificări privind efectuarea curățeniei;

– 10 persoane beneficiare de curățenie bilunar;

– 260 activități de curățenie;

– 2115 monitorizări pentru verificarea întreținerii curățeniei locuinței.