În data de 18.10.2022 a avut loc conferința de încheiere a proiectului „Centru de zi pentru copii din cadrul ZUM Hunedoara” – intervenția POCU 6.2 ”Centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre”, proiect desfășurat în Municipiul Hunedoara.

La conferință a participat echipa de implementare a proiectului, dar și membri GAL și invitați de la DAS Hunedoara.

Raportul proiectului a fost prezentat de domnul Cristian Neamțu, Asociația L&C Consulting, solicitantul finanțării. La discuții au participat domnul Claudiu Voinia, director al Liceului Tehnologic Matei Corin Hunedoara, partener în proiect.

Obiectivul general al proiectului:

Furnizarea sprijinului necesar comunităților marginalizate din municipiul Hunedoara (romă și non-romă), pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și depășirea situaţiei de vulnerabilitate a comunității, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, ce privesc furnizarea serviciilor sociale și educaționale, pentru cel puţin 210 persoane, intervenție materializată pe o perioadă de 12 luni.

Proiectul face parte din Componenta 5.1 – POCU/GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA/2020/5/3/5.1 pentru Intervenţia 6.2 – POCU: Centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni (20.09.2021 – 31.07.2022; 01.09.2022 – 19.10.2022)

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.418.130,00 lei.

Proiectul a avut ca grup țintă 221 beneficiari din Școala Gimnazială Nr. 1, Școala Gimnazială Nr. 2, Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” și Colegiul Național ”Iancu de Hunedoara”.

Activitățile de care au beneficiat participanții au fost din categoriile: activități remediale pentru a înlătura deficiențele învățării, activități sportive și de educație financiară, activități de grup privind autocunoașterea și dezvoltarea personală, dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare. De asemenea, beneficiarii au primit în cadrul proiectului pachete cuprinzând echipamente sportive, dulciuri și rechizite. Activitățile desfășurate cu grupul țintă au fost de tip after-school.