În data de 30.06.2020, a fost aprobată de  către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem – CCM SDL, nr. 44985/30.06.2020 – Rezultat preliminar , Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 cu modificările solicitate, înregistrate la Secretariatul CCM SDL cu nr. 44985/29.05.2020.

 

Detalii:

 

Notificare MFE-DGPCS-CCM SDL-aprobare modificari SDL

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Hunedoara 2018-2023 – varianta modificată aprobată

ANEXA 18: Distribuția măsurilor pe zonele din teritoriul SDL

ANEXA 21: Fisele interventiilor SDL – varianta modificată aprobată

ANEXA 22: Monitorizarea și evaluarea SDL

ANEXA 23: Bugetul SDL – varianta modificată aprobată

 

Postat la data de: 06.07.2020