În data de 18.12.2020, a fost aprobată de  către Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem – DAP, NF nr. 103415/18.12.2020 , Modificarea Nr. 2/2020 a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 2018–2023 și anexele aferente, solicitare GAL înregistrată la Secretariatul CCM SDL cu nr. 103415/13.11.2020.

 

Detalii:

 

1. Notificare MFE-DGPCS-CCM SDL – aprobare Modificare Nr. 2/2020 a SDL

2. Decizia CD aprobare SDL – Modificare Nr. 2/2020

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Hunedoara 2018-2023 – Modificare Nr. 2/2020 – varianta modificată aprobată

4. ANEXA 17 Identificarea si justificarea tipurilor de măsuri necesare – varianta modificată aprobată

5. ANEXA 21 Fisele interventiilor SDL – varianta modificată aprobată

6. ANEXA 23 Bugetul SDL – varianta modificată aprobată

Postat la data de: 18.12.2020