În luna decembrie 2022, 190 persoane vârstnice, 10 mame minore și 10 persoane cu adicții au beneficiat de servicii sociale și servicii socio-medicale acordate în cadrul proiectului „Suntem alături de voi!”, beneficiar Direcția de Asistență Socială Hunedoara, proiect aferent Intervenției POCU 6.3: Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc.

Echipa formată din trei asistenți sociali, psiholog, asistent medical și medico-social, mediator sanitar și două îngrijitoare, coordonați de către managerul de proiect, experții implicați au desfășurat activități, astfel:

  1. 1. Furnizarea de servicii sociale și socio-medicale integrate acordate grupului țintă – persoane vârstnice
  2. 2. Servicii sociale și socio-medicale integrate pentru mame minore
  3. 3. Servicii sociale și socio-medicale integrate pentru persoane cu adicții
  4. 4. Activitatea de consiliere a grupului țintă
  5. 5. “Adu un zâmbet pe buzele unui vârstnic”
  6. 6. “Nu sunt singură”
  7. 7. „Stop viciilor”

În cadrul activităților s-au desfășurat consilieri sociale/informări, consilieri psihologice, informări și îndrumări medicale, activități de implicare activă și voluntariat pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale.

Pentru informații detaliate, consultați linkul:

https://www.facebook.com/dashd.suntem.alaturi.de.voi/posts/pfbid0VXqEAzNifRddQ5d2W6rU7fq9z1dG9mBrZwUGae1jXj9CDjRGLwb59jRGWQMjbVKFl