Intervenția POCU 2.1: Program de educare a locatarilor, consiliere privind respectarea regulamentului de ordine interioară, acțiuni de salubrizare și igienizare, campanie de informare și educare – focalizare pe blocuri de tip ghetou


* Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „O viaţă curată”, Cod SMIS 2014+: 153241.
Valoarea totală a proiectului este de 487.180,81 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă a Uniunii Europene este de 462.821,81 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 14.615,29 lei, iar contribuția proprie este de 9.743,71 lei conform Contractului de finanțare nr. 1968/1452/ din 31.01.2022.
Direcția de Asistență Socială a demarat implementarea proiectului „O viaţă curată” care se derulează pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01 februarie 2022 și până la data de 31.01.2023.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea comportamentului locuitorilor pentru întreţinerea spaţiilor de locuit, curăţenie şi salubrizare, pentru un număr de 175 de locatari, din care 50 de etnie romă.
Prin obiectivele specifice ale proiectului se urmărește: informarea, consilierea şi educarea civică a unui număr de 175 de beneficiari şi implicarea lor în efectuarea şi păstrarea curăţeniei şi a igienei locuinţelor proprii, precum şi a spaţiului exterior a acestora; identificarea şi responsabilizarea beneficiarilor cu abilităţi de lideri din cadrul celor 175 de persoane prin antrenarea lor în acţiuni de implicare activă, astfel încât prin puterea exemplului să poată fi motivaţi şi ceilalţi locatari; îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale pentru persoanele din grupul ţintă.
Prin oferirea serviciilor sociale și a activităților de combatere a discriminării, ca rezultat, proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin educarea civică a locatarilor şi implicarea lor în efectuarea şi păstrarea curaţeniei şi a igienei locuinţelor proprii, precum şi a spaţiului exterior a acestora, multiplicarea rezultatelor prin responsabilizarea de către persoanele din grupul țintă și a altor persoane din familie, bloc, vecinătate în efectuarea și menținerea curățeniei.
Date contact beneficiar: Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara,
tel: 0254 712 079, fax: 0354 882 355, e-mail: das@primariahunedoara.ro