Proiect ”Centru de tip respiro pentru familiile cu persoane cu dizabilități din cadrul ZUM Hunedoara” – Intervenția POCU 6.4: Servicii pentru familii cu persoane cu dizabilități, servicii de tip respiro

 

Detalii: https://www.facebook.com/CentruRespiroPersoaneDizabilitatiZumHunedoara

 

Beneficiar: Asociatia Non-Profit L&C Consulting Hunedoara
➡️ Beneficiari: 210 persoane cu dizabilitati din ZUM Hunedoara
✅ Proiect cofinantat din Fondul Social Interventia 6.4 – POCU
✅ Valoarea totala a proiectului: 1,418,130 RON
✅ Durata proiectului: 12 luni
➡️ Obiectivele specifice ale proiectului:
➡️ Obiectiv Specific 1
✅ Imbunatatirea situatiei persoanelor marginalizate prin oferirea de servicii sociale, socio-medicale si medicale pentru 210 de persoane, timp de 12 luni;
➡️ Obiectiv Specific 2
✅ Organizarea a trei campanii de informare si constientizare pentru 210 de persoane timp de 12 luni;
➡️ Obiectiv Specific 3
✅ Gestionarea managementului de proiect prin activitati de realizare de studii pentru identificarea situatiei reale din comunitate, informare si promovare proiect, monitorizare stadiu implementare proiect si stadiu la final de proiect privind atingerea obiectivului proiectului.
Centrul este deja amenajat în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 și își propune furnizarea sprijinului necesar comunităților marginalizate din municipiul Hunedoara (roma și non-roma), pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și depășirea situației de vulnerabilitate a comunității, prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, ce privesc furnizarea serviciilor sociale și medicale, pentru cel puțin 210 de persoane, intervenție materializată pe perioada a 12 luni.
În acest centru, persoanele care au în grijă un membru al familiei cu dizabilități sunt ajutate să aibă „un moment de respiro” prin faptul că pot lăsa copilul sau adultul aici pentru 4 ore, ca să își rezolve probleme stringente pe care altfel nu ar avea cum să le rezolve, de exemplu să își facă analize, să meargă la un medic, să meargă la cumpărături sau pur și simplu să „respire”, să se relaxeze și să își încarce bateriile.
➡️ Vor beneficia de serviciile acestui centru 210 persoane, dintre care 50 de etnie romă. Din numărul total, 20% sunt copii, 70% sunt adulți, iar 10%, vârstnici. Persoanele vor primi servicii integrate, personalizate, focusate pe nevoile reale ale fiecărui beneficiar. Servicii integrate înseamnă că toți cei 210 membri ai grupului țintă persoane cu dizabilități beneficiază de minimum un serviciu sau o activitate din fiecare dintre cele trei domenii de mai jos:
✅ sprijin pentru accesul și participarea la servicii sociale și socio-medicale
✅ sprijin pentru creșterea accesului și participării la servicii medicale
✅ campanii de informare și combaterea discriminării și segregării.