În data de 30.06.2022, la Centrul de recreere pensionari din Bulevardul Corvin, nr. 9 bis, Direcția de Asistență Socială Hunedoara desfășura următoarele activități: A4.1 – Furnizarea de servicii sociale și socio-medicale integrate acordate grupului țintă – persoane vârstnice și A4.4 – Consiliere a grupului țintă – persoane vârstnice. Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Suntem alături de voi!” – Cod SMIS 2014+: 153054, aferent Intervenției POCU 6.3: Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc.

Activitatea 4.1 constă în socializare, petrecerea timpului liber și monitorizarea stării de sănătate. În cadrul activității de socializare au loc discuții libere, jocuri recreative (șah, remi etc.) și vizionare TV. Partea de monitorizare a sănătății constă în măsurarea tensiunii arteriale, a glicemiei și a oxigenării. În această parte a activității se monitorizează și schema de tratament.

Activitatea 4.4 constă în consilierea grupului țintă. Cei doi asistenți sociali oferă persoanelor vârstnice consiliere socială, iar asistentul socio-medical oferă informare și îndrumare medicală. De asemenea, se oferă beneficiarilor în cadrul acestei activități și consiliere psihologică, efectuată de doamna psiholog Gabriela Terheș.