În Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Urban Corvinia Hunedoara sunt prevăzute 13 intervenții POR și POCU. Situația centralizată a implementării SDL se prezintă astfel:

  • – au fost lansate 13 apeluri de selecție și relansate 19 apeluri de selecție în cadrul celor 13 intervenții din SDL;
  • – au fost depuse 16 fișe de proiect la GAL în cadrul celor 13 intervenții incluse în SDL;
  • – GAL a selectat și depus la CCS Restrâns 15 fișe de proiecte din cele 16 depuse, 1 fișă de proiect fiind retrasă în etapa CAE – GAL de către solicitant;
  • – CCS Restrâns a verificat și a avizat toate cele 15 proiecte depuse de GAL în cadrul celor 13 intervenții, dar 2 proiecte au fost respinse în MYSMIS – etapa CAE, ceea ce a necesitat relansarea apelurilor respective.

 

În ceea ce privește contractele semnate/ în evaluare la ADR Vest/OIRPOSDRU Vest/ depuse spre verificare în MYSMIS, situația se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

 

Intervenția

Titlu proiect

Solicitant/ Beneficiar

Stadiu

1 POR 1.1. Reabilitare blocuri sociale

 

Reabilitare blocuri sociale din municipiul Hunedoara

UAT Municipiul Hunedoara

Retras din evaluare în MYSMIS

2 POCU 2.1. Program de educare a locatarilor, consiliere privind respectarea regulamentului de ordine interioară, acțiuni de salubrizare și igienizare, campanie de informare și educare – focalizare pe blocuri de tip ghetou

 

O viață curată

Direcția de Asistență Socială

Contractare

3 POR 3.1. Amenajarea spațiilor disponibile în clădirea fostei Școli Generale nr. 1

 

Amenajarea unui Centru de resurse pentru ocupare

UAT Municipiul Hunedoara

Depus spre evaluare în MYSMIS

4 POCU 4.1. Furnizarea de servicii integrate  de calificare, consiliere pentru angajare si integrare, antreprenoriat

 

SICO-HD – Servicii Integrate pentru Comunitatea marginalizata din municipiul Hunedoara

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

Contract de finanțare semnat

5 POR 5.1. Amenajarea fostei Școli Generale nr. 10 pentru o gamă variată de servicii sociale și de educație

 

Amenajarea fostei Școli Generale Nr. 10 din municipiul Hunedoara

UAT Municipiul Hunedoara

Depus spre evaluare în MYSMIS

6 POCU 6.1. Servicii de educație Hub creativ – ateliere de creație tehnico-științifică

 

Hub creativ Hunedoara

Asociația non-profit L&C Consulting

Contractare

7 POCU 6.2. Centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre

 

Centru de zi pentru copii din cadrul ZUM Hunedoara

Asociația non-profit L&C Consulting

Contract de finanțare semnat

8 POCU 6.3. Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc.

 

Suntem alături de voi!

Direcția de Asistență Socială

Contractare

9 POCU 6.4. Servicii pentru familii cu persoane cu dizabilități, servicii de tip ”respiro”

 

Centru de tip respiro pentru familiile cu persoane cu dizabilități din cadrul ZUM Hunedoara

 

Asociația non-profit L&C Consulting

Contractare

10 POCU 6.5. Educație timpurie preșcolară și școlară

 

Integrare prin Educație_INTED 2021

Fundația MARA

Contractare

11 POR 7.1. Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli after school , reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice  și cabinete medicale

 

Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli ”after school”, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara

 

UAT Municipiul Hunedoara

Contract de finanțare semnat

12 POCU 8.1. Acțiuni inovative de întărire a coeziunii comunității și îmbunătățire a imaginiii comunității

 

Împreună pentru Hunedoara

Asociația non-profit L&C Consulting

Contractare

13 POR 8.2. Amenajare locuri de joacă, teren de sport

Amenajare spații urbane deschise de recreere și petrecere a timpului liber în Municipiul Hunedoara

UAT Municipiul Hunedoara

Depus spre evaluare în MYSMIS

Postat la data de 27.12.2021