În data de 31.01.2023 a avut loc conferința de diseminare a rezultatelor finale ale proiectului ”Suntem alături de voi!”, implementat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara.

Conferința a avut loc la sediul Centrului de Recreere Pensionari aflat pe Bdul Corvin la numărul 9A.

Au fost prezenți angajații DAS din cadrul proiectului și nu numai, beneficiari, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, media și GAL Urban Corvinia Hunedoara.

Proiectul „Suntem alături de voi!”, al cărui beneficiar a fost Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara, s-a desfășurat în cadrul Intervenției POCU 6.3: Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc., în cadrul Strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Valoarea proiectului a fost de 487.180,80 lei și perioada de implementare a fost 01.02.2022-31.01.2023.

Locațiile de implementare ale activităților proiectului au fost:

Locația 1: Sediu proiect – Bld. Mihai Viteazu nr.7A, Complex Comercial Piața Dunărea, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara;

Locația 2: Centrul de Recreere Pensionari – Bld. Corvin nr.9 bis, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara;

Locația 3: Zona Urbană Marginalizată – Teritoriu acoperit de SDL, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Au beneficiat de serviciile, beneficiile și activitățile proiectului un număr de 210 persoane (190 de persoane vârstnice, 10 mame minore și 10 persoane cu adicții) din care 56 de persoane de etnie romă. Cele 210 persoane au beneficiat de servicii sociale și socio-medicale, consiliere, campanii de combatere a discriminării și segregării, 950 pachete cu produse alimentare, 840 de îngrijiri la domiciliu și multe altele, oferite de către: 3 asistenți sociali, 1 asistent medico-social, 1 asistent medical, 1 mediator sanitar, 1 psiholog, 2 îngrijitoare și 1 expert local problemele romilor.

Mai multe informații puteți găsi pe pagina de Facebook a proiectului la următorul link: https://www.facebook.com/dashd.suntem.alaturi.de.voi