Fișa de proiect depusă de către Municipiul Hunedoara, înregistrată la Asociația GAL Urban Corvinia Hunedoara sub nr. 3/29.05.2020, titlu proiect „Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli ”after school”, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale în Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2. din Municipiul Hunedoara”, intervenția POR 7.1: Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli ”after school”, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale, apel de selecţie nr. POR/GAL Urban Corvinia Hunedoara/2020/9/2/OS9.1, a fost avizată de către Secretariatul CCS Restrâns conform adresei ADR Vest nr. 19626/13.07.2020.

 

Detalii:

Avizare FP GAL Hunedoara