Intervenția: POR 5.1 – Amenajarea fostei Școli Generale Nr. 10 pentru o gamă variată de servicii sociale și de educație

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA

Titlul proiectului: ”Amenajarea fostei Școli Generale Nr. 10 din municipiul Hunedoara”

 

În cadrul intervenției POR 5.1 ”Amenajarea fostei Școli Generale Nr. 10 pentru o gamă variată de servicii sociale și de educație”, s-a semnat contractul de finanțare în data de 04.07.2022, între Unitatea Administrativ Teritorială Hunedoara (beneficiara acestui proiect), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii Vest. Clădirea va deveni centru social multifuncțional.

Proiectul corespunde măsurii M5 din Strategia de Dezvoltare Locală 2018-2023 a Municipiului Hunedoara: Crearea unui centru multifuncțional de servicii sociale și educație. Valoarea totală a proiectului este de 6.628.754 lei.

Această măsură este complementară cu măsura M6: Furnizarea de servicii de educație și sociale persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, întărirea coeziunii comunității și îmbunătățirea imaginii.

 

Activităţile din centru vor fi destinate tuturor grupurilor de populație, de la copii – care vor desfășura activități de tip after-school și ateliere de creație, la părinți care vor putea beneficia de servicii sociale, educative și socio-medicale integrate, până la vârstnici – care vor putea avea aici activități de socializare, consiliere, activități de verificare și monitorizare a sănătății. Comunitățile hunedorene vor avea o locație nouă și funcțională pentru întărirea coeziunii și vor beneficia de servicii pentru evitarea excluziunii și marginalizării sociale.